τσιπούρα 65,00€ / Kg
φαγκρί       65,00€ / Kg
συναγρίδα    65,00€ / Kg
σαργός        60,00€ / Kg
μπαρμπούνι    60,00€ / Kg
ροφός        60,00€ / Kg
παντελής        60,00€ / Kg
στήρα        60,00€ / Kg
κουτσομούρα    50,00€ / Kg
μπακαλιάρος    50,00€ / Kg
λαβράκι        50,00€ / Kg
κοκάλια 36,00€ / Kg
σαλάχι        36,00€ / Kg
καλαμάρι φρέσκο   50,00€ / Kg
αθερίνα       7,50€
γαύρος        7,50€
μαρίδα       9,00€
γόπα 30,00€ / Kg